Úvod Rozpis
Pokyny

Přebor škol v orientačním běhu 2018/2019

Krajské kolo - Olomoucký kraj, 21. 5. 2019, Plavecký areál Zábřeh

Rozpis závodu

Pořadatel:

SK Severka Šumperk, z. s. (SSU) a Magnus Orienteering, z.s. (ASU)

Datum:

21. května 2019 (úterý)

Místo konání:

Plavecký areál Zábřeh, Oborník 608/39, Zábřeh. Přísný zákaz vstupu mimo prostor vyhrazený pro závodníky!

Účast:

Jedná se o soutěž školních družstev. V družstvu školy může startovat v každé kategorii libovolný počet závodníků. Do hodnocení škol však bude započítáno pouze 5 závodníků dané školy. Těchto 5 závodníků označte v soupisce. Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zdali se zúčastnila okresního kola. Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18let pověřený ředitelstvím příslušné školy.

Kategorie:

 • DI (D3) – mladší děti (děvčata): 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2012, 2011, 2010, 2009
 • DII (D5) – starší děti (děvčata): 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007
 • DIII (D7) – mladší žactvo (děvčata): 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií, rok narození 2007, 2006, 2005
 • DIV (D9) – starší žactvo (děvčata): 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií, rok narození 2005, 2004, 2003, 2002
 • DV (DS) – studenti (děvčata): 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
 • HI (H3) – mladší děti (hoši): 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2012, 2011, 2010, 2009
 • HII (H5) – starší děti (hoši): 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007
 • HIII (H7) – mladší žactvo (hoši): 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií, rok narození 2007, 2006, 2005
 • HIV (H9) – starší žactvo (hoši): 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií, rok narození 2005, 2004, 2003, 2002
 • HV (HS) – studenti (hoši): 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
 • V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a žáci příslušného roku narození, obě podmínky musí být splněny současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!

Hodnocení:

Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.) Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!

Pravidla Přeboru škol najdete na stránce Komise rozvoje orientačního běhu http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx

Body do soutěže družstev se sčítají:

 • kategorii DI, HI (D3, H3) – bez postupu do celorepublikového finále
 • v kategorii DII, HII (D5, H5) – bez postupu do celorepublikového finále
 • v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) – do celorepublikového finále postupuje jedna škola s nejvyšším součtem bodů
 • v kategorii DV, HV (DS, HS) – do celorepublikového finále postupuje jedna škola s nejvyšším součtem bodů

Pravidla:

Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.

Přihlášky:

do 16. 5. 2019 (soupiska za školu) na e-mailovou adresu: severka@razdva.cz, případně telefonicky u ředitele závodu (603 545 642). Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu (závodí na vlastní nebezpečí).

Elektronický systém ražení:

při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh SportIdent. Čipy pro závodníky budou zapůjčeny pořadatelem. U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní čip, prosíme o vedení čísla čipu v přihlášce.

Prezentace:

od 9:30 do 10:15 hod., v centru závodu

Mapa:

Na Výsluní, měřítko 1:4 000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2019

Terén:

městská zástavba a parky, vertikálně členitý. Závod se uskuteční za běžného provozu. Frekventovaná místa budou obsazena pořadateli a Městskou policií Zábřeh.

Start:

11:00 hod., intervalový, vzdálenost na start do 500 m.

Občerstvení:

po doběhu v cíli (voda/šťáva). Něco k snědku, k pití i na chuť bude možné zakoupit v bistru Barča v prostorách krytého bazénu.

Vyhlášení:

Výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu (cca 13:30 hod.). Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva obdrží drobné ceny.

Upozornění:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající složka.

Informace:

web závod: http://preborskol.ssu.cz/2019-kraj/, 603 545 642 (Václav Král)

Ochrana osobních údajů:

přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS.

Fotografování:

v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Hlavní činovníci závodu:

 • ředitel – Václav Král, tel. 603 545 642
 • stavitel tratí – Vojtěch Král
 • hlavní rozhodčí – Luděk Krtička

Stáhnout rozpis ve formátu pdf.

Pořádají