Úvod Rozpis
Pokyny

Přebor škol v orientačním běhu 2019/2020

Podzimní kolo, 16. 10. 2019, Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové

Pokyny pro závodníky

Centrum:

ZŠ Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh – k dispozici budou šatny před tělocvičnou, pro příchod do centra zvolte cestu okolo sportovního areálu (hřiště), bude vyznačeno červenými fáborky. (Nepoužívejte prosím hlavní vchod do školy).

Plánek centra závodu.

Start:

 • 10.00 – 13:30.
 • Cesta na start z centra bude značena fialovými fáborky, vzdálenost 850 m.
 • Při přesunu dodržujte prosím důsledně pravidla silničního provozu, včetně pohybu po chodnících a přechodech.

Cíl:

 • Mimo centrum, vzdálenost 850 m. Cesta z cíle je stejná, jako cesta na start.
 • Při přesunu dodržujte prosím důsledně pravidla silničního provozu, včetně pohybu po chodnících a přechodech.
 • Mapy se po doběhu neodevzdávají, ctěte zásady fair play a neukazujte mapy závodníkům, kteří ještě neodstartovali.

Mapa:

Na Výsluní, stav květen 2018, měřítko 1 : 5 000, ekvidistance 2,5 m, mapový klíč ISSOM 2007. Mapovali Luděk Krtička a Vojtěch Král.

Prostor závodu je přibližně ohraničen ulicemi Jiráskova, Komenského, Havlíčkova, Nemilská.

Popisy kontrol:

pouze formou piktogramů na pravém dolním okraji mapy.

Tratě:

odpovídají charakterem disciplíně orientačního běhu sprint. Většina tratí se kříží – dejte pozor na správné pořadí ražení kontrol, předejdete tak diskvalifikaci!

Ražení:

systém SportIdent, stručný postup ražení:

 • Na startu je nutné čip či kartičku vynulovat a zkontrolovat vynulování.
 • Orazit startovací krabičku (od toho okamžiku se počítá čas závodu).
 • Na trati orazit všechny kontroly ve správném pořadí.
 • Kontroly nebudou v módu Beacon, je tedy nutné razit kontaktně.
 • V cíli orazit cílovou jednotku (konec měření času).
 • Co nejdříve po příchodu do centra vyčíst a zapůjčený čip či kartičku vrátit!

Občerstvení:

čaj v centru.

Výsledky:

průběžně budou vyvěšovány v cíli, on-line na serveru liveresultat.orientering.se. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce závodu a zaslány zúčastněným školám (včetně cen pro nejlepší jednotlivce).

WC:

ve škole v blízkosti šaten. Zákaz vstupu do ostatních prostor školy mimo šaten a WC! Udržujte pořádek!!

Upozornění:

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající škola.
 • Závod probíhá bez omezení silničního provozu, každý vedoucí družstva prokazatelně před závodem seznámí členy svého družstva s pravidly silničního provozu a pohybu po pozemních komunikacích. Dbejte osobní bezpečnosti a důsledně dodržujte pravidla silničního provozu, na komunikacích s provozem automobilů se pohybujte po chodnících a využívejte přechodů pro chodce.
 • V prostoru závodu probíhají stavební práce, závodníci jsou povinni dodržovat bezpečnost a respektovat značení a nevstupovat do prostorů označených páskami.
 • Na nejfrekventovanějších komunikacích a křižovatkách budou pořadatelé (označení reflexními vestami) a příslušníci Městské policie Zábřeh, kteří mají právo usměrnit i pozastavit závodníky z důvodů bezpečnosti.

Hlavní činovníci závodu:

 • ředitel – Jaroslav Strachota
 • stavitel tratí – Luděk Krtička
 • hlavní rozhodčí – Václav Král

Parametry tratí

Kategoriedélka [km]počet kontrol
D31,08
D51,310
D71,612
D91,913
DS2,011
H31,08
H51,510
H71,814
H92,314
HS2,717

Stáhnout pokyny ve formátu pdf.

Pořádají