Úvod Rozpis
Pokyny

Přebor škol v orientačním běhu 2019/2020

Podzimní kolo, 16. 10. 2019, Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové

Rozpis závodu

Pořadatel:

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk a OR AŠSK ČR Šumperk

Magnus Orienteering z.s.

SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum:

16. 10. 2019 (středa)

Místo konání:

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15.

Pro převlékání budou k dispozici ve škole šatny.

Druh závodu:

Okresní kolo Přeboru škol se v roce 2019/2020 běží jako dvoukolový závod, složený z podzimního a jarního kola, získané body v soutěži škol se budou za obě kola sčítat. Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola.

Kategorie:

 • DI (D3) – mladší děti (děvčata): 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2013, 2012, 2011, 2010
 • DII (D5) – starší děti (děvčata): 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2010, 2009, 2008
 • DIII (D7) – mladší žactvo (děvčata): 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006, prima, sekunda osmiletých gymnázií
 • DIV (D9) – starší žactvo (děvčata): 8. – 9. ročník, rok narození 2006, 2005, 2004, 2003, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 • DV (DS) – studenti (děvčata): 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
 • HI (H3) – mladší děti (hoši): 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2013, 2012, 2011, 2010
 • HII (H5) – starší děti (hoši): 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2010, 2009, 2008
 • HIII (H7) – mladší žactvo (hoši): 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006, prima, sekunda osmiletých gymnázií
 • HIV (H9) – starší žactvo (hoši): 8. – 9. ročník, rok narození 2006, 2005, 2004, 2003, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 • HV (HS) – studenti (hoši): 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a žáci příslušného roku narození, obě podmínky musí být splněny současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!

Pravidla:

Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu a pravidel Přeboru škol.

Přihlášky:

do 11. 10. 2019 (soupiska za školu) na e-mailovou adresu: severka@razdva.cz nebo telefonicky na čísle 603 545 642 (Václav Král).

Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu (závodí na vlastní nebezpečí).

Elektronický systém ražení:

při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh SportIdent. Čipy pro závodníky budou zapůjčeny pořadatelem. U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní čip, prosíme o uvedení čísla čipu v přihlášce.

Startovné:

300,- Kč za start školy, která není v AŠSK (nebo nemá splněny všechny povinnosti vůči AŠSK)

Prezentace:

od 9,30 do 13,00 hod. v centru závodu.

Mapa:

Na Výsluní, měřítko 1 : 5000, ekvidistance 2,5 m, stav květen 2019. Prostor závodu je přibližně ohraničen ulicemi Jiráskova, Komenského, Havlíčkova a Nemilská.

Start:

10:00 - 13:30 hod. Start od 10,00 hod. doporučujeme pro 1. stupeň ZŠ.

Ukončení:

Závod bude ukončen po doběhnutí závodníků cca v 13,45 hod., v cíli bude připraveno občerstvení.

Výsledky:

výsledky jednotlivců a pořadí škol bude zveřejněno na http://www.ssu.cz, závodníci na prvních třech místech obdrží drobné ceny, které budou doručeny do škol.

Upozornění:

Před závodem bude v případě zájmu provedena základní instruktáž o závodě v orientačním běhu.

Informace:

Hlavní činovníci závodu:

 • ředitel – Jaroslav Strachota
 • stavitel tratí – Luděk Krtička
 • hlavní rozhodčí – Václav Král

Stáhnout rozpis ve formátu pdf.

Pořádají