Úvod Rozpis
Pokyny

Přebor škol v orientačním běhu 2019/2020

Podzimní kolo, 16. 10. 2019, Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové

 • Zveřejňujeme výsledky jednotlivců.
 • On-line výsledky
 • Zveřejňujeme pokyny pro závodníky.

  Důležité informace z pokynů:

  Pro příchod do centra zvolte cestu okolo sportovního areálu (hřiště), bude vyznačeno červenými fáborky. Nepoužívejte prosím hlavní vchod do školy!

  Plánek centra závodu.

  Závod probíhá bez omezení silničního provozu, každý vedoucí družstva prokazatelně před závodem seznámí členy svého družstva s pravidly silničního provozu a pohybu po pozemních komunikacích. Dbejte osobní bezpečnosti a důsledně dodržujte pravidla silničního provozu, na komunikacích s provozem automobilů se pohybujte po chodnících a využívejte přechodů pro chodce.

  V prostoru závodu probíhají stavební práce, závodníci jsou povinni dodržovat bezpečnost a respektovat značení a nevstupovat do prostorů označených páskami.

 • Zveřejňujeme seznamy přihlášených závodníků: školy, kategorie. Čísla zapůjčených čipů budou doplněna později. Prosíme o kontrolu a nahlášení případných změn v předstihu.
 • Centrum závodu bude umístěno na ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15.

 • Zveřejňujeme rozpis závodu (pdf ke stažení).

Pořádají